Uspješno uvođenje promjena unutar organizacije - eVision
Scroll to top
© 2020, eVision. Sva prava pridržana.
en hr

Uspješno uvođenje promjena unutar organizacije

Uspješne organizacije su dinamične, konstantno se mijenjaju, prilagođavaju i razvijaju. U takvim organizacijama se često uvode promjene. Dva su temeljna razloga za uvođenje promjena: povećanje prihoda, profita, smanjenja troškova ili da bi postali učinkovitiji i efikasniji. S ovim bi se svi složili, ali bez obzira na pozitivne rezultate promjene, management često nailazi na veliki otpor unutar organizacije kada želi uvesti bilo kakvu promjenu. Pročitajte u nastavku 5 koraka kroz koje ćete lakše uvesti promjene i smanjiti otpor unutar organizacije:

01

Podrška managementa je ključna

Manageri koji žele uvesti bilo kakvu promjenu u načinu rada unutar poduzeća, moraju imati dobru viziju, moraju napraviti dobar plan i strategiju provođenja. Suvremeni manager je zadužen za izgradnju pozitivnog stava prema organizacijskim promjenama na svim razinama. On mora imati vještinu učenja zaposlenih da prihvaćaju promjene i olakšati im razdoblje prelaženja iz jednog stanja u drugo. 

Čest je slučaj da se ne prihvaća novi način rada samo zato jer je postojeći jednostavan za primjenu, a ne zbog njegovih dugoročnih pozitivnih rezultata. Poslovni leaderi koji se ne boje „izazvati buru“,  uvođenjem promjena moraju postavljati takve ciljeve koji će izazvati dugoročne pozitivne efekte i koji će doprinijeti dugoročnom uspjehu cijele organizacije.

podrska
02

Uključite svoje zaposlenike

Kako je čovjek po prirodi inertno biće i voli sigurnost, rutine i izvjesnost, vrlo će se lako suprotstavljati bilo kakvoj promjeni, a posebno ako je riječ o radikalnim promjenama već ustaljenog načina rada. Uspješne organizacije zbog uvođenja novih tehnologija moraju mijenjati način svog poslovanja. Možete li zamisliti tvrtke kako posluju bez ijednog računala ili aplikacije? Teško. 

Danas je veliki problem što se promjene događaju relativno često, zapravo toliko često da možemo reći da je jedini ustaljeni način rada – prilagodba na konstantne promjene. Da da bi se ljudski otpor prema promjenama sveo na minimum i da bi se postigla spremnost zaposlenika na promjenu, potrebno je utjecati na njihov stav, razmišljanje i ponašanje. Potrebno im je objasniti razloge zbog kojih dolazi do promjena i ako kada je to moguće uključiti ih u proces. Najbolju povratnu informaciju mogu vam dati upravo vaši zaposlenici.

03

Otvoreno komunicirajte o promjenama

Za učinkovito upravljanje promjenama unutar bilo koje poslovne organizacije, bez obzira na veličinu tvrtke i broj zaposlenika, važno ih je sve informirati i objasniti im zašto dolazi do promjena i što se promjenama želi postići. Loša komunikacija i širenje glasina o uvođenju promjena često uzrokuje veliki otpor. 

Da bi se izbjegli takvi scenariji, obavijestite sve zaposlenike koji će biti uključeni u sam proces uvođenja promjena. Tako ih pripremite da znaju što ih čeka u budućem razdoblju. Proaktivnom komunikacijom otpor se može smanjiti jer se zaposlenici osjećaju kao da su dio cijelog procesa.

04

Provedba i prelazak na novi način rada

Promjene treba sustavno planirati i njima upravljati. Važno je imati dobar vremenski plan za uvođenje i provedbu promjena u svim segmentima koji utječu na proces i na zaposlenike koji njime upravljaju. Učinkovit timeline treba osigurati zaposlenicima novu opremu, program ili obuku koja će se održati prije nego što promjene nastanu.

Implementacija novog načina rada bez logičkog redoslijeda može stvoriti frustraciju za sve one koji su odgovorni za izvršenje svojih tekućih zadataka. Uvođenje bilo kakvih promjena uzrokuje stres stoga zaposlenicima treba pružiti pomoć, podršku i razumijevanje.

sastanak
05

Praćenje rezultata

Zaposlenici o pozitivnim promjenama unutar vaše organizacije pričaju rijetko? Zašto? Zato što ih nema ili nisu upućeni? Možda nisu, ali što ako jesu, samo ne pričaju jer nikad nisu vidjeli pozitivne rezultate uvedenih promjena. Ne znaju zašto su se trudili, bili strpljivi i zašto su pristali da će sudjelovati u promjenama. Oni nisu vidjeli nikakve pozitivne efekte. Svi koji su osjetili teret promjena, trebali bi osjetiti i pozitivne efekte koji su nastali nakon uvođenja promjena. 

Zato, kada dođe do prvih pozitivnih rezultata, obavijestite ih, zahvalite im što su bili dio tima koji je uveo nešto novo, nešto bolje. Na taj način će i sami biti zadovoljniji jer su dali svoj doprinos. Ovakvim pristupom oni će puno lakše sudjelovati u uvođenju novih promjena unutar organizacije u budućnosti.

Promjena je najvažniji element uspješnog organizacijskog managementa.

Uvođenje promjena i prelazak na inovativan način rada postao je neizbježan, a ključ za uspjeh nalazi se u prilagodljivosti.

Related posts